آند محافظ صفحه چاه ارت

آند محافظ صفحه چاه ارت

آند محافظ صفحه ضد خوردگی قابل استفاده با انواع صفحات ارت

شرکت آکان تنها تولید کننده آند محافظ صفحه چاه ارت (آند فدا شونده) می باشد. این آندها که بر پایه آلومینیوم طراحی و با آلیاژی از فلزات مختلف تولید گردیده اند، در شرایط متفاوت محیط خاک، از خوردگی (سولفاته شدن) صفحه ارت جلوگیری کرده و عمر مفید و کارایی بالای آن را بین ۵ تا ۱۰ سال افزایش می دهد. این آند متناسب با ابعاد صفحات ارت در سایزهای مختلف تولید می گردد.

با هزینه اندک،عمر مفید سیستم ارت خود را افزایش دهید

دلایل انتخاب آند فدا شونده:

اگر دو فلز که هر کدام به تنهایی در حال خورده شدن هستند را به هم متصل نماییم سرعت خوردگی فلز دارای پتانسیل فعالتر، افزایش یافته و سرعت خوردگی فلز نجیب تر، کمتر و یا قطع می شود و در واقع فلز فعالتر آند و دیگری کاتد می شود. این نتیجه گیری برای تمامی کوپل های گالوانیکی صادق است و بستگی به سرعت مطلق خوردگی این دو فلز ندارد. لذا بر اساس مطلب فوق شرکت آکان اقدام به تولید آند فدا شونده از آلیاژی نموده است که قادر است بدون نیاز به جریان کمکی در محیط الکترولیت و یا در حضور نمک های موجود در خاک، پیل گالوانیکی ایجاد نموده و نیاز به جریان را حذف نماید. این آند با اتصال به صفحه ارت در شرایط متفاوت محیط خاک از خوردگی(سولفاته شدن ) صفحه ارت جلوگیری کرده و عمر مفید آن را افزایش می دهد به طوری که در تست های مختلف مانند حضور مواد خورنده سالت اسپری در دمای ۶۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد کارایی خود را به خوبی نشان می دهد.

لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از قطع شدن و خوردگی در محل اتصال آند و سیم مسی، محل اتصال بی متال گردیده است.

Untitled2