تکرار کننده سیستم های اعلام حریق

Large635495024764960937گروه: تکرار کننده سیستم های اعلام حریق

عنوان: تکرار کننده سیستم های اعلام حریق

مارک: آریاک

مدل:RPT

تکرارکننده سیستم اعلام حریق

اصول کار :

این دستگاه به منظور اعلام وضعیت زون‌های مرکز کنترل اعلام حریق (Fire و Fault) با استفاده از دو رشته سیم ارتباطی، طراحی شده است. با اتصال تغذیه، در ابتدا یک “بیپ” شنیده می‌شود و بعد LEDهای فالت (زرد رنگ) و فایر (قرمز رنگ) تک تک روشن شده و سپس بعد از سه “بیپ” دستگاه آماده به کار است. فشردن هر یک از دکمه‌ها در تکرارکننده، معادل فشردن همان دکمه در مرکز می‌باشد، و مراتب در مرکز کنترل مانند آنچه در دفترچه راهنمای آن آمده است، صورت می‌گیرد.

با ایجاد شدن فالت زون در مرکز، LEDفالت مربوط به همان زون در تکرارکننده روشن می‌شود. با ایجاد شدن فالت ساندر در مرکز، LED(Sounders Fault) و با ایجاد شدن فالت برق و باتری در مرکز، LED(B-Fault) در تکرارکننده روشن می‌شود. در هر یک از این حالت‌ها بازر کوچک به صدا درمی‌آید که با زدن کلید S-Fault صدای آن قطع می‌شود. با روشن شدن هر یک از LEDهای فالت، LED(G-Fault) نیز روشن می‌شود. با برطرف شدن عامل ایجاد فالت در مرکز، LED مربوطه در تکرارکننده نیز خاموش می‌شود.

با ایجاد شدن فایر در مرکز، LED فایر مربوط به همان زون در تکرارکننده به همراه LED(G-Fire) به صورت چشمک زن روشن شده و بازر بزرگ به صورت منقطع به صدا درمی‌آید؛ همچنین رله خروجی فعال می‌شود. در این حالت با زدن کلید S-Alarmرله غیرفعال شده، LEDهای چشمک‌زن به حالت دائم روشن در‌می‌آیند؛ همچنین بازر بزرگ خاموش شده و بازر کوچک به صورت ممتد به صدا در‌می‌آید. سپس با زدن کلید Reset و در صورت برطرف شدن علائم حریق، تکرارکننده به حالت عادی باز می‌گردد.

در حالت عادی با فشردن دکمه Evacuate، بازر بزرگ به صورت ممتد به صدا درمی‌آید و رله خروجی فعال می‌شود. در صورت فشردن دکمه Reset تکرارکننده به حالت عادی درمی‌آید.

در صورت نبود برق یا باطری و یا ضعیف شدن آن، چراغ Power Supply/Battery Fault به صورت چشمک‌زن روشن می‌شود.

تذکر ۱:

چنانچه چراغ فالتی در تکرارکننده روشن باشد و فایر رخ دهد، چراغ‌های فالت نیز مانند چراغ‌های فایر چشمک‌زن می‌شوند.

تذکر ۲:

به هنگام Fault، با فشردن دکمه Silence Fault در مرکز، بازر داخلی مرکز بی‌صدا شده ولی در تکرارکننده تغییری حاصل نمی‌شود.

تذکر ۳:

با ری‌ست کردن فایر در مرکز، چراغ فایر در تکرارکننده نیز خاموش شده و تکرارکننده به حالت عادی در می‌آید. اما چنانچه فالتی وجود داشته باشد، برای بازگشت تکرارکننده به حالت عادی باید دکمه‌های Reset و S-Fault را به ترتیب در آن بزنید.

طریقه نصب:

  • با استفاده از سوراخ‌های نصب کف جعبه، دستگاه را در موقعیت دلخواه نصب نمائید.
    • ترمینال‌های Receive Data(+ , -) در تکرارکننده را با رعایت پلاریته به ترمینال‌های Send Data (+ , -)در کف کابینت مرکز کنترل متصل نمائید.
    • یک عدد باطری ۱۲V/2.2AH به سیم‌های قرمز(+) و مشکی(-) که به برد اصلی متصل هستند وصل می‌شود.
    • برق شهر(۲۲۰ ولت) به ترمینال اصلی تغذیه که در کف کابینت قرار دارد متصل می‌شود.

توجه: مرکز کنترل اعلام حریق را به طور کامل نصب و راه‌اندازی نموده و پس از حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن، دستگاه را خاموش و سپس اقدام به اتصال تکرارکننده به مرکز کنترل نمائید.

 

RPT  ۲ , ۲۸
ولتاژ عملکرد ۱۲ VDC
عرض ۲۷۰ mm
ارتفاع ۲۰۰m
عمق ۹۵mm