لوازم جانبی

 

عکس
نوع
توضیحات
pdf
اتصالات
اتصالات و ابزار…
FR05
FR10
FR15
FR20
تضعیف کننده ثابت به میزان -۵dB,-10dB,-15dB,-20dB…
FG20
تضعیف کننده متغیر ۰-۲۰dB…
FTS3200B
دستگاه گیرنده دیجیتال DVB-T …
FTS3200B
دستگاه گیرنده دیجیتال DVB-T …
Equalizer
متعادل کننده …