شیمی راد

شیمی راد

سیلندر کاهنده مقاومت زمین حاوی الکترولیت

شیمی راد الکترودی از جنس لوله ضخیم فولادی با روکش مس اتمایز می باشد که به عنوان جایگزین صفحه ارت استفاده می گردد و در قطرهای ۲ تا ۲۰ اینچ و طول های مختلف از ۰/۸ تا ۶/۶ متر و به دو حالت ستونی و L شکل تولید می شود و سپس توسط الکترولیت شارژ می گردد.در قطرهای کمتر از ۵اینچ جهت افزایش سطح تماس الکترود،از پره های فولادی جانبی با پوشش با پوشش مس اتمایز استفاده می گردد.کاربرد این الکترود در سیستم های ارت با حساسیت بالا و مقاومت ثابت می باشد.

shimirad-300x120