شیمی پایپ

شیمی پایپ

الکترود لوله ای با قابلیت شارژ الکترولیت

شیمی پایپ،لوله ای فولادی است با روکش مس اتمایز که از آن به عنوان جایگزین برتر میله ارت استفاده می شود و توسط مواد الکترولیت شارژ می گردد.به دلیل وجود سوراخ های تعبیه شده در لوله و آب الکترولیت تزریق شده به آن قادر به شارژ محیط و کاهش مقاومت الکتریکی زمین به میزان بیشتری نسبت به میله ارت می باشد و همچنین مواد سوپر جاذب پلیمری موجود در الکترولیت برای مدتها رطوبت خاک اطراف را حفظ می نمایید.

shimipayp-300x120