میله ارت اتمایز

میله ارت اتمایز

شرکت آکان تنها تولید کننده میله کاپرولد به روش اتمایز در ایران می باشد که در دو مدل میله ارت اتمایز ساده و میله ارت قابل مونتاژ تولید می گردد.

مزایای میله ارت

۱- تفکیک یا پارگی جدار مس در حین کوبش به داخل زمین کاملا غیر ممکن است.

۲-به دلیل عدم نیاز به حرارت در فرآیند تولید،مغزی فولاد سختی خود را از دست نمی دهد وآنیل نمی گردد. لذا در زمین های سخت نیز همچون یک میخ فولادی بلند،به راحتی قابل استفاده است.

۳-به علت یکپارچه بودن روکش مس وعدم امکان نفوذ آب،مغزی فولادی کاملا سالم می ماند.

۴-به علت اکسید برداری مغزی فولاد وعدم وجود اکسید آهن یا چربی بین دو لایه،علاوه بر جلوگیریاز خوردگی،اتصال الکتریکی فوق العاده ای بین مس مغزی فولاد برقرار می گردد.

میله ارت اتمایز قابل مونتاژ

این نوع میله بر اساس استانداردهای سختگیر روز دنیا با مغزی فولاد ck45 وروکش مس ۲۵۴میکرون در ابعاد مختلف تولید می گردد وبه وسیله کوپلینگ برنجی به یکدیگر متصل می شود.در قسمت نوک آن راهنمای منفصله ای بسته شده وهنگام کوبیدن آن در زمین نیز به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی به رزوه سر میله،از ضربه خور استفاده می شود.جنس راهنما و ضربه خور از فولاد سخت می باشد که تحت عملیات حرارتی آبدیده می شود.

akan_13 Untitled-1