TK1 خاک کاهنده مقاومت زمین

TK1-خاک کاهنده مقاومت زمین، ضد خوردگی

این خاک با فرمولاسیون استاندارد جهت استفاده در تمام مناطق با قابلیت انتقال جریان الکتریکی بسیار عالی تولید و در بسته بندی های مقاوم دولایه به وزن ۱۵کیلو عرضه میگردد.

فرمولاسیون:

۱-بنتونبت میکرونیزه: بنتونیت نوعی خاک کانی می باشدکه به خودی خود و در شکل کلوخه نیز توان جذب  رطوبت بالایی نسبت به سایر کانی هاداردوپس از آسیاب شدن این قابلیت این قابلیت افزایش میابد.بنتونیت میکرونیزه استفاده شده در خاک tk1براساس استانداردOCMA آمریکا تولید و کاملا میکرونیزه می شود و حداقل ۷۰درصد بیشتر از بهترین نمونه های میکرونیزه موجود در بازار توان جذب آب دارد.

۲-نمک گرانول: نمک از عوامل موثر الکترولیت در چاه ارت می باشد و روان کننده عبور جریان برق است.نمک گرانول به علت بلوری بودن در دوره زمان دیرتری حل شده و در نتیجه امکان فرار این ماده اصلی از ترکیب خاک بسیارکاهش می یابد.

۳-پودر ذغال صنعتی: زغال در ترکیبات چاه ارت علاوه برجذب و نگهداری رطوبت ،درترکیب بانمک به عنوان عامل نگهدارنده نمک در مخلوط خاک عمل کرده و عمر مفید سیستم ارت را افزایش می دهد و در خاک TK1زغال به شکل پودر استفاده میشود و با توجه به مخلوط یکنواخت شده فراوانی یکسان آن در تمامی حجم خاک به بهترین نحو ممکن با گرانول نمک ترکیب و ضمن حفظ رطوبت،عمل الکترولیت را به شکل پایدار به انجام می رساند.ضمنا از وظایف دیگر زغال جلوگیری نسبی از خوردگی الکترود مس می باشد.

۴-پودر فلزات: فلز پودر شده از عوامل مهم در انتقال جریان برق و کاهش مقاومت زمین می باشدکه برخلاف اغلب خاک های کاهنده از اجزاء الزامی ترکیب خاک کاهنده TK1می باشد.

۵-مواد بازدارنده خوردگی inhibitor: این ماده فرموله شده در لابراتوار شرکت آکان می باشد که باعث کاهش خوردگی الکترود مس توسط نمک های موجود در زمین میگردد.

۶-الکترولیت: این ماده عامل افزایش هدایت الکتریکی خاک می گردد.

۷-افزودنی ویژه: افزودنی است فرموله شده در لابراتوار شرکت آکان که در ترکیب خاک TK1استفاده می شود و عامل مهمی در جلوگیری از ترک خوردگی بنتونیت هنگام کمبود خاک  می باشد.

۸-سایر افزودنی های معدنی و شیمیایی همساز با محیط زیست.

2