الکترولیت جبرانی TK4

TK4-الکترولیت جبرانی

احیا کننده چاه های ارت از کار افتاده

کاهنده مقاومت زمین اطراف الکترود ارت

ویژه زمین های دارای مقاومت بالا

هدف از فرموله کردن این الکترولیت تولید ماده ای است که بتوان با آن چاه های ارت قدیمی را بدون حفر مجددونیازبه تخصص احیا نمودبه نحوی که پرسنل تاسیسات کارخا نه ها و پالایشگاه ها وغیره بتوانند بدون مراجعه به متخصص امر،سیستم ارت خود را مجددا احیا نموده و مقاومت آن را پایین بیاورند.این الکترولیت دارای فرمولی ویژه بوده و هریک از مواد تشکیل دهنده آن خود به تنهایی قادر به تخلیه بار الکتریکی به زمین می باشند و چون در یک جا جمع گردیده اند هر یک مکمل دیگری شده و ترکیب حاصله از توانایی بسیار بالایی برخوردار گردیده است.

خواص الکترولیت جبرانی:

۱-احیای مجدد سیستم ارتینگ به دلیل الکترولیت های موجود

۲-به دلیل وجود سوپر جاذب ها در محلول پس از چند بار تزریق به مرور کیفیت خاک چاه تغییر کرده و رطوبت خود را حفظ خواهد نمود

۳-نانو گرافیت و نانو کربن موجود در الکترولیت جبرانی درمقابل کلیه مواد خورنده چه اسیدی و چه قلیایی و یا حلال ها کاملا آسیب ناپذیر ند و با نفوذ به خلل و فرج خاک چاه به مرور و با چند بار شارژ یک هادی الکتریکی بسیار قوی حتی بدون حضور آب و الکترولیت ها ایجاد می نمایند و در نتیجه سیستم ارت دارای کارآمدی بسیار بالایی می گردد.

۴-به واسطه حضور سوپر جاذب ها در فرمولاسیون آن،الکترولیت خاک حفظ شده و توسط آب های جاری زیر سطحی شسته نخواهد شد

۵-به علت وجود برخی مواد در این الکترولیت به مرور لایه کربنات ایجاد شده برروی الکترود تبدیل به نمک های محلول در آب می گردد

۶-به دلیل وجود مواد بازدارنده خورندگی در الکترولیت جبرانی،از خوردگی الکترود مس به میزان بسیار زیادی کاسته می شود

این محصول در کیسه های دولایه ۲۵کیلویی عرضه می شود

5-